Preventivní dezinfekce a dezinsekce 19.3.

19. 3. 2020 v době od 8.30 do 16.30 proběhne ve všech společných prostorách koleje (chodby + schodiště) a sociálních zázemích studentských buněk, preventivní dezinfekce a dezinsekce. Postřik bude proveden přípravkem, který je pro tento účel určen a splňuje platnou legislativu v rámci EU. Žádáme Vás, abyste si nejpozději ráno, před postřikem uklidili společné prostory na buňkách a vynesli veškerý odpad.

Vaše přítomnost není nutná.