Platby kolejného

KOLEJNÉ JE NUTNÉ UHRADIT TAK, ABY DO 20. DNE V DANÉM MĚSÍCI BYLO NA NAŠEM BANKOVNÍM ÚČTU.

OD 21. DNE V MĚSÍCI BĚŽÍ PENÁLE 20,- Kč / DEN.

KOLEJNÉ SE HRADÍ INKASEM. POKUD NEPOUŽÍVÁTE INKASO, JE MOŽNÉ HRADIT KOLEJNÉ PŘEVODEM NA ÚČET, V HOTOVOSTI U VEDOUCÍ NEBO ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KOLEJE, NEBO KARTOU NA RECEPCI.

ČÍSLO ÚČTU NA ÚHRADU KOLEJNÉHO (ČESKÁ SPOŘITELNA):

1793102/0800