Podmínky služeb

BĚŽNÉ SLUŽBY NA KOLEJI JSOU DOSTUPNÉ V DOBĚ OD 6:00 – 24:00 (NĚKTERÉ DÉLE).

SLUŽBY SE NEPOSKYTUJÍ V PŘESTÁVKÁCH, KTERÉ MÁ RECEPCE NA PŘEDÁNÍ SLUŽEB. V TÉTO DOBĚ MUSÍ UBYTOVANÍ STUDENTI POČKAT NA OTEVŘENÍ RECEPCE.

OD 22:00 – 6:00 JE NA KOLEJI NOČNÍ KLID, UBYTOVANÍ JSOU POVINNI HO DODRŽOVAT A NENARUŠOVAT HO ANI VYUŽÍVÁNÍM KOLEJNÍCH SLUŽEB.

  • KLÍČENE VRÁCENÉ MIMO STANOVENOU DOBU BUDOU POVAŽOVÁNY ZA VRÁCENÉ POZDĚ
  • KLÍČE SI NELZE MĚNIT MEZI SEBOU. NEZAPLACENÁ SLUŽBA JE HRUBÝM PORUŠENÍM KOLEJNÍHO ŘÁDU A BUDE POKUTOVÁNA
  • VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ JE MOŽNÉ PRODLOUŽIT STUDOVNU POUZE JEDNOU, POTÉ MÁ NÁROK DALŠÍ STUDENT. PRÁVO NA STUDOVNY MAJÍ VŠICHNI UBYTOVANÍ
  • DO POSILOVNY LZE CHODIT POUZE VE VHODNÉ OBUVI A S RUČNÍKEM, JINAK MOHOU NÁVŠTĚVNÍKA VYKÁZAT SPRÁVCI POSILOVNY NEBO PRACOVNÍCI KOLEJE
  • V POSILOVNĚ JE NUTNÉ UDRŽOVAT POŘÁDEK A OMEZIT HUDBU TAK, ABYSTE NERUŠILI OKOLNÍ POKOJE
  • VSTUP DO POSILOVNY JE PLACENÝ. NEZAPLACENÝ VSTUP NEBO NEODEVZDÁNÍ PERMANENTKY NA RECEPCI JE POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ KOLEJNÍHO ŘÁDU A BUDE POKUTOVÁNO
  • VE VŠECH PROSTORÁCH KOLEJE JE ZÁKAZ KOUŘENÍ. KOUŘIT SE SMÍ PŘED KOLEJÍ, JE VŠAK NUTNÉ UDRŽOVAT POŘÁDEK
  • VEŠKERÉ ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ V PROSTORÁCH KOLEJE (I VE STUDOVNÁCH, POSILOVNĚ APOD.) JE POTŘEBA OBRATEM HLÁSIT NA RECEPCI. NEOHLÁŠENÉ ZÁVADY PŮJDOU ZA POSLEDNÍM UŽIVATELEM MÍSNOSTI
  • ZA POZDĚ VRÁCENÉ SLUŽBY JSOU POKUTY