Nakládání s odpady

Běžný komunální odpad je odnášen 1x denně úklidovou firmou. Vytříděný odpad si prosíme průběžně odnášejte sami.

Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat.

Vedle budovy koleje jsou černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný:

Jak správně třídit se můžete dočíst např. na jaktridit.cz.

Od 1.10.2016 je v kontejnerovém stání k dispozici kontejner na nápojové kartony pro lepší třídění odpadu.

25


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague