Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pravidla na koleji

PRAVIDLA NA KOLEJI

URČUJE KOLEJNÍ ŘÁD, JEHOŽ AKTUÁLNÍ VERZI NAJDETE NA:

http://suz.vse.cz/klienti/kolejni-rad/

NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA ZÁKLADNÍ PRAVIDLA STUDENTSKÉHO UBYTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI:

 • ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU POD POKUTOU 1.000Kč
 • UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V CELÉM OBJEKTU KOLEJE
 • DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU, KTERÝ ZAČÍNÁ V 22:00
 • POVINNOST PŘEDLOŽIT PRŮKAZ PRACOVNÍKŮM KOLEJE NA POŽÁDÁNÍ
 • DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH, PROTIPOŽÁRNÍCH A HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ
 • NEUMOŽNIT VSTUP NA KOLEJ CIZÍ OSOBĚ, POKUD TO NENÍ OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA
 • KAŽDÝ STUDENT JE POVINEN MÍT ŘÁDNĚ PODEPSANOU PLATNOU SMLOUVU S ČÍSLEM POKOJE, NA KTERÉM SKUTEČNĚ BYDLÍ. PŘESTĚHOVÁNÍ BEZ SOUHLASU VEDOUCÍ KOLEJE NENÍ MOŽNÉ ANI NA STEJNÉ BUŇCE
 • ZATÍM STÁLE PLATÍ POVINNOST MÍT KOLEJENKU, ŘÁDNĚ PODEPSANOU VEDOUCÍ KOLEJE, S AKTUÁLNÍM FOTEM. ZTRÁTA/ZNIČENÍ KOLEJENKY = POKUTA 300Kč.
 • POVINNOST STUDENTA JE MÍT PLATNOU ISIC NEBO ZAPŮJČENOU ČIPOVOU KARTU (JE-LI K DISPOZICI) PRO VSTUP NA KOLEJ
 • JAKÉKOLI ZMĚNY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO ČÍSLA DOKLADU JE NUTNÉ NEPRODLENĚ OZNÁMIT VEDOUCÍ KOLEJE
 • POKUD SI ZAPŮJČÍTE KLÍČ OD JAKÉKOLI MÍSTNOSTI, ZOPDOVÍDÁTE ZA NÍ – VEŠKERÉ ZÁVADY NAHLAŠTE IHNED PO ZAPŮJČENÍ; STEJNĚ TAK I NEPOŘÁDEK ATD. POKUD TAK NEUČINÍTE, ZAOPOVÍDÁTE ZA MÍSTNOST VY.