Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výpověď z koleje vzor

  • Výpověď se od září 2016 podává online přes Iskam http://suz.vse.cz/klienti/iskam/ .
  • Výpovědní doba je 1 měsíc. Výpovědní doba začíná 1. dne následujícího měsíce po podání výpovědi (příklad: podám-li online výpověď 23. března, výpovědní doba začíná 1. dubna a končí 30. dubna).
  • Fyzické vystěhování je možné kdykoli v době výpovědi, ale pouze v pracovní dny v úředních hodinách, po dorovnání všech peněžních závazků (kolejné se hradí vždy do konce výpovědní doby).
  • V den vystěhování je nutné poprosit úklid o převzetí pokoje a vrátit úklidu klíč. Se zápisem o odevzdání pokoje (od úklidu), kolejenkou a prádlem přijít do kanceláře vedoucí (zástupce vedoucí), zde dorovnat peněžní závazky a nechat se odhlásit ze systému. Pokud toto neučiníte, nejste odhlášen a ubytovací smlouva běží dál!!!
  • Nevrácení klíče, prádla nebo kolejenky je zpoplatněno.

POKUD NEDODRŽÍTE VYSTĚHOVÁNÍ DO KONCE TERMÍNU VÝPOVĚDI A UBYTOVÁNÍ PŘETÁHNETE, BUDE KAŽDÝ DEN NAD RÁMEC VÝPOVĚDI ÚČTOVÁN HOTELOVÝMI CENAMI.

POKUD CHCETE VÝPOVĚĎ ZRUŠIT, KONTAKTUJTE PROSÍM VČAS VEDOUCÍ KOLEJE NEBO CENTRÁLNÍ UBYTOVACÍ KANCELÁŘ.