Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zákaz reklamy

ZÁKAZ VYLEPOVÁNÍ REKLAMNÍCH PLAKÁTŮ, LETÁKŮ APOD. POD POKUTOU 500Kč. (TÝKÁ SE I BALKONŮ A VNĚJŠÍCH PLOCH KOLEJE).

REKLAMA PATŘÍ NA MÍSTA PRO NI VYHRAZENÁ !!!

2