Zákaz reklamy

ZÁKAZ VYLEPOVÁNÍ REKLAMNÍCH PLAKÁTŮ, LETÁKŮ APOD. POD POKUTOU 500Kč. (TÝKÁ SE I BALKONŮ A VNĚJŠÍCH PLOCH KOLEJE).

REKLAMA PATŘÍ NA MÍSTA PRO NI VYHRAZENÁ !!!

2

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague