Zákaz reklamy

Zákaz vylepování reklamních plakátů, letáků apod. pod pokutou 500,- Kč (týká se i balkonů a vnějších ploch koleje).

Reklama patří na místa pro ni vyhrazená!!!

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: