Zákaz reklamy

Zákaz vylepování reklamních plakátů, letáků apod. pod pokutou 500,- Kč (týká se i balkonů a vnějších ploch koleje).

Reklama patří na místa pro ni vyhrazená!!!