Ochrana před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • Příkaz ředitele SÚZ VŠE č. 12/2022 stanoví opatření směřující k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na pracovištích SÚZ VŠE v Praze.
 • Alkohol a jiné návykové látky jsou na pracovištích SÚZ striktně zakázány.
 • V souladu se zákonem, platí striktní zákaz kouření v objektech SÚZ a  ve volně přístupných vnějších prostorách areálu včetně vstupů do budov mimo vyhrazené prostory pro kuřáky, které  musí být označeny viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“, „Kouření povoleno“ nebo jiným obdobným způsobem.
 • Mapa pro středisko  Jižní Město je k dispozici zde:

  https://suz.vse.cz/wp-content/uploads/mista_ke_koureni_jm.png

 • Kolej Blanice, Chemická 955, Praha 4

  • pouze pro zaměstnance místnost č. 130 v 1. NP (za kanceláří vedení koleje)
  • venkovní prostor na pravém rohu vstupní haly do koleje Blanice, (při pohledu ven z koleje
   Blanice)

SÚZ

 • Autor: Webmaster
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: